Αφιερωματα σε Hellastar σκυλια

 

Hellastar Qevros

(Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε
περισσότερες πληροφορίες )


Hellastar Olivia

(Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε
περισσότερες πληροφορίες )


 

Hellastar Rebeca

(Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε
περισσότερες πληροφορίες )

 


Hellastar Aurora

HD A ED BL

(Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε
περισσότερες πληροφορίες )

Hellastar Karmen
IPO 1 BH HD A ED 1

(Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε
περισσότερες πληροφορίες )

Hellastar Quinton
HD A ED 0 CH

(Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε
 περισσότερες πληροφορίες )